projects

About Us

Về Nhóm Anime
 • ·         Đây là trang chính thc ca nhóm dch anime Tendo - Ekyuu.
 • ·         Nhóm dch anime Tendo - Ekyuu bt đu dch t Summer 2016 và được lp bi Ringu.
 • ·         Mi link down anime trên trang nhóm đu có tag [Tendo - Ekyuu]
 • ·         Đây là facebook ca nhóm: Tendo – Ekyuu
 • ·         Q: Các bạn là ai?
 • ·         A: Là nhng người thú v ri rác khp mi nơi trên thế gii.
 • ·         Q: Bớt giỡn, hỏi thiệt, là ai vậy?
 • ·         A: Là nhng k lười biếng mun góp chút ít cho cng đng.
 • ·         Q: Mình muốn tham gia nhóm?
 • ·         A: Hãy xem ở ĐÂY.
 • ·         Q: Nhóm có làm bộ này không?
 • ·         A: Không.
 • ·         Q: Có làm BD bộ này không? (BD: Blu-ray Disc, bản chất lượng hơn)
 • ·         A: Không.
 • ·         Q: Cho mình xin file sub bộ này được không?
 • ·         A: KHÔNG.
 • ·         Q: Mình thấy đã có nhóm làm bộ đó rồi?
 • ·         A: Nhóm thích thì dch thôi.
 • ·         Q: Bộ abc...xyz drop rồi hả?
 • ·         A: Nếu trên trang nhóm còn thì b đó vn còn. Ch ra tr thôi.
 • ·         Q: Mình muốn up anime nhóm bạn?
 • ·         A: Xin hãy đ tên nhóm Tendo - Ekyuu trước b đó.
 • ·         Q: Mình thấy tập này lỗi?
 • ·         A: Nếu bn thy li quá nng và không th chp nhn thì TỰ DỊCH.
 • ·         Q: Mình thấy nhóm dịch như SHIT!
 • ·         A: Ch có my thng NGiU mi bc SHIT b vào mt!
Lưu ý:
 • ·         Những bản dịch của nhóm dùng để THOẢ MÃN những thành viên trong nhóm, không phải để thoả mãn THIÊN HẠ!
 • ·         Nhóm không tự làm sub, chỉ dịch từ bản sub, mọi bản SUB đều được tải về từ trang https://www.nyaa.se/
 • ·         Nhóm không copy hay đạo bản dịch của bất kỳ nhóm FANSUB Việt nào cả!

Bình luận